තවත් කොරෝනා මරණ 43ක්, මෙරට මරණ 1500 පසු කරයි

අද(01) දිනයේ මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 43 ක් වාර්තා වී ඇති අතර මේ සමඟ මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 1527ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

මෙම මරණ වලින් 7 ක් සිදුවී ඇත්තේ සිය නිවෙස් තුළම වීම විශේෂත්වයකි.

මෙම මරණ වාර්තා වී ඇත්තේ
මහරගම, ලුණුවිල, මාතලේ, නොච්චියාගම, අනුරාධපුරය, දිවුලපිටිය, දෙහිවල, මාලුමුල්ල බටහිර, හබරුගල, කළුතර, බද්දේගම, කොටුගොඩ, වත්තල, ඩෙල්ෆ්-යාපනය, වැලික බන්ධනාගාර රෝහහල, රුවන්වැල්ල, යටියන්තොට, කොළඹ-07, හෙම්මාතගම, පානදුර, දෙවළපල, කොළඹ 15, ඉරක්කමම්-02, නාරම්මල, පමුණුගම, හීනටියංගල, වක්වැල්ල, ගාල්ල, කොච්චිකඩේ, සීදුව, මහකිත්ගම, කොළඹ-05, මාතලේ, හොරණ, උස්සාපිටිය, සහ ඇල්පිටිය යන ප්‍රදේශවලිනි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × 1 =