“මේ කාලෙදි යුධ වීරයෙක් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ‘සහභාගී වීම’ විතරයි”

“වීරයෙක් කියන්නේ කවුද කියලා ඔයාට දැනගන්න විදියක් නෑ ජැස්පර්. ඔයා හැදිලා වැඩිලා තියෙන්නේ ඒ වචනය පහත් කරලා, සේරම අර්ථයන් අයින් කරලා දාපු ලෝකෙක. එකිනෙකා සැමරීම හැර වෙන මුකුත්ම නොකරන වීරයන්ගෙන් සමන්විත පළමු ජනතාව බවට අපි වේගයෙන් පත්වෙමින් ඉන්නවා. දැන් යුද්ධෙකට ගිහිල්ලා එන ඕන කෙනෙක් වීරයෙක් කියලයි හඳුන්වන්නේ. ඉස්සර යුද්ධවලදී නම් වීරයෙක් වෙන්න නිශ්චිත වීර ක්රියාවන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ යුද්ධෙට යන එක විතරයි. මේ කාලෙදි යුධ වීරයෙක් වෙන්න අවශ්ය වෙන්නේ ‘සහභාගී වීම’ විතරයි. “
A Fraction of the whole
ස්ටීව් ටොල්ට්ස්
කෙටි පරිවර්තනය මගේය. ඒ ගාමිණි වියන්ගොඩයන්ගේ සමස්තයෙන් ඩිංගිත්තක් කෘතිය මා සතුව නොමැති හෙයිනි. මේි බදාදා, එනම් ජූනි 02 දා රාත්රි 9ට පොතක් ගැන කතාවක් තුළින් මහේෂ් හපුගොඩ සමඟ එක්වන්න. ළඟ තියාගෙනත් කියවලා නැත්නම් දැන්ම කියවන්න ගන්න.
-රශ්මික මණ්ඩාවල
Leave A Reply

Your email address will not be published.

four × one =