ඊයේ(28) මරණ 39 ක වාර්තාවක් වැඩිම මරණ මහනුවරින්

ඊයේ (29) මෙරට කොවිඩ් -19 ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 39ක් ලෙස තහවුරු කිරීමත් සමඟමෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 1,363 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තවත් කොවිඩ් මරණ 39යෙන් මරණ 3 ක් ඊයේ (28) දිනයේ සිදුව ඇති අතර සෙසු මරණ අප්‍රේල් මස 29 වැනිදා සිට මැයි මස 27 වැනිදා දක්වා කාලය තුළ සිදුව ඇති බව සඳහන් කරයි.

මෙම මරණ අතරින් වැඩිම මරණ වාර්තා වන්නේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙනි ඒ මරණ 11කි. මෙයට අනුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මරණ 07ක්, ගාල්ල මරණ 06ක් සහ කොළඹ මරණ 05ක් කළුතර මරණ 04ක් , කුරුණෑගල මරණ 03ක් සහ රත්නපුර මරණ 1 ක්, කෑගල්ල මරණ 1 ක්, මඩකලපුව මරණ 1 ක් බැගින් වාර්තා විය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

seventeen − fifteen =