අගමැතිගේ ණය සංචාරය සාර්ථකයි – බංග්ලාදේශය සමග විනිමය හුවමාරුවක් !

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 200 ක විනිමය හුවමාරු ගිවිසුමක් කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා බංග්ලාදේශ බැංකු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඉරිදා (23) අනුමත කළ බව බංග්ලාදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

නීතිමය පසුබිම පිළිබඳව විමර්ශනයකින් අනතුරුව රජය විසින් මෙම විනිමය හුවමාරු ගිවිසුම සූදානම් කෙරෙනු ඇති බව බංග්ලාදේශ බැංකුවේ නිලධාරීන් රැස්වීමකින් පසුව එරට New Age වෙත පැවසූ බව ඔවුන් වාර්තා කර ඇත.

මෙම විනිමය හුවමාරු කෙටුම්පත් යෝජනාව යටතේ, ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ මුදල් වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා බංග්ලාදේශ බැංකුව විසින් ඩොලර් මිලියන 200 ක් දක්වා විදේශ මුදල් ලබා දෙනු ඇතැයි නිලධාරීන් පවසා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් බංග්ලාදේශයේ නිදහසේ ස්වර්ණ ජයන්තිය සැමරීමට එක්වීම සඳහා සිදුකළ බංග්ලාදේශ සංචාරයෙන් පසුව මෙම විනිමය හුවමාරුව සඳහා මූලික පියවර ගෙන තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × four =