සංචරණ සීමා ජූනි 7 තෙක් දීර්ඝ කරයි

රට තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා ජූනි 7 වනදා තෙක් දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කළ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු පවසයි.

පසුගිය දා සංචරණ සිමා පනවන අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කළ පරිදි හෙට (25) දිනයේ ළිහිල් කිරීමක් කරන අතර එවිට නිවසට අවශ්‍ය බඩු මිලදී ගන්නා ලෙසත් ඒ සඳහා වාහන පාවිච්චි නොකරන ලෙසත් අමාත්‍ය වරයා පවසයි.

මේ අතර හෙටට අමතරව මැයි 31 වනදා සහ ජුනි 4 වනදා ගෙදරට අවශ්‍ය බඩු බාහිරාදිය ගැනීමට නිවෙස් ආසන්නයේ ඇති වෙළෙඳසැළ ට යෑමට අවස්ථාව ලබාදෙන බවද ප්‍රකාශ කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

seventeen + 8 =