වයස අවු.28 ක තරුණයෙක් සමඟ අද සනාත කළ (23) මරණ 32ක්

අද (23) දිනයේ කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 32ක් ඒ අතර වයස අවුරුදු 28 තරුණයෙක් ද සමඟ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තහවුරු කිරීමත් සමඟ මෙරට සිදුව ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 1,210ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මෙලෙස මියගිය පුද්ගලයින් අවුරුදු 28ත් 91 ත් අතර වයස්වල පසුවන්නන් බවට තහවුරු වී තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fourteen + 9 =