ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා දෙකකින් ආසාදිතයින් 617 ක්

තවත් ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා දෙකකින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 617 දෙනෙක් හඳුනාගෙන තිබෙන බව අද (20) වාර්තා වූ අතර ඒ පානදුර සහ බණ්ඩාරගම ප්‍රදේශයේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා දෙකක බවද පැවසේ.

මේ අතරින් පානදුර ප්‍රදේශයේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක සේවකයින් 467 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇති අතර මෙම කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවකයින් 2,000 පිරිසක් පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ කර ඇති බව ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

මේ අතර මෙම කර්මාන්ත ශාලාවේ තවත් දහසකගේ පමණ පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ලැබීමට තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කරයි.

බණ්ඩාරගම ප්‍රදේශයේ කර්මාන්ත ශාලාවේ 150 දෙනෙක් ආසාදිතයින් බවට හඳුනාගෙන ඇති බව බණ්ඩාරගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරිය පවසයි.
තුල්හිරිය ප්‍රදේශයේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක 400 පිරිසක් කොවිඩ් ආසාදිතයින් බවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four × 2 =