පොර්ට් සිටි පනත 2 වර ඡන්ද විමසීම වැඩි ඡන්ද 89කින් සම්මතයි, ආණ්ඩුවට තුනෙන් දෙක නෑ

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ දෙවන වර ඡන්ද විමසීමේ දී වැඩි ඡන්ද 89කින් සම්මත වී තිබේ.

පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 148ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 59ක් හිමිවිය.

මේ අනුව වැඩි ඡන්ද 89කින් කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත සම්මත විය.

පනතට පක්ෂව ආණ්ඩුවේ සියලුම පක්ෂ ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර විරුද්ධව සමගි ජන බලවේගය, ජාතික ජන බලවේගය සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඡන්දය ප්‍රකාශකළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

one × 1 =