ස්පාඤ්ඤ පාපැදි සවාරියේ අදියර හතක් අවසන්

ස්පාඤ්ඤ පා පැදි සවාරියේ 7වන අදියර ඊයේ අවසන් වූ අතර එම අදියර ජය ගත්තේ ස්පාඤ්ඤයේ ඇලෙජන්ඩෝ වැලවර්ඩ් විසින්. ස්ලෝවැකියාවේ ප්‍රීමෝස් රොග්ලික් එම අදියරය දෙවැන්නා ලෙස අවසන් කළේය. තුන්වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට කොළොම්බියාවේ මිගෙල් ඒන්ජල් ලෝපෙස් සමත් වුණි.

ස්පාඤ්ඤ පාපැදි සවාරියේ 7 වන අදියරයේ සමස්ත දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 183කි. එම දුර ප්‍රමාණය එහි පළමු ස්ථානය දිනා ගත් ඇලෙජන්ඩෝ වැලවර්ඩ් පැය 4යි මිනිත්තු 34යි තත්පර 11කින් අවසන් කළේය.

අදියර 21කින් සමන්විත ස්පාඤ්ඤ පාපැදි සවාරියේ අදියර 7ක් අවසන් වන විට සමස්ත පාපැදි සවාරියේ පෙරමුණ හිමි කර ගැනීමට කොළොම්බියාවේ මිගෙල් ඒන්ජල් ලෝපෙස් සමත් වී ඇත.

කිලෝමීටර් 167කින් සමන්විත ස්පාඤ්ඤ පාපැදි සවාරියේ 8 වන අදියර අද පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × 3 =