මෙරට දිනකදී වැඩිම කොවිඩ් මරණ අද (19) 36 ක්

මෙරට තුළ අද (19) දිනයේ දිනක් තුළ වැඩිම කොවිඩ් මරණ වාර්තා වෙමින් මරණ 36ක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසති.

මෙම මරණ 36 ත් සමඟ මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සෟඛ්‍යාව 1,051ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

one × two =