මෙරට දිනකදී වැඩිම ආසාදිතයන් අද (19) 3,591 ක්

මෙරට දිනකදී වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩ් -19 වෛරසය ආසාදිතයන් වාර්තා වෙමින් අද (19) දිනයේ ආසාදිතයින් 3,591 හඳුනාගත් බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

මේ වන විට මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් 151,311 බවද වාර්තා වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen − 1 =