රනිල් – සජිත් සටන් විරාමයක්

සති දෙකක කාලයක් එකිනෙකා විවේචනය නොකරමින් සාමුහිකව කටයුතු කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රනිල් පාර්ශ්වය සහ සජිත් පාර්ශ්වය තීරණය කර ඇති බව වර්තා වෙයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ සමග නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පාර්ශ්වය නියෝජනය කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමැතිවරු පස් දෙනකු පැවැත්වූ සාකච්ඡාවකදී මෙම තීරණය ගෙන ඇත. ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාසට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපතිධුර අපේක්ෂකත්වය ලබා ගැනීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මෙම ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමැතිවරුන් රනිල් වික්‍රමසිංහ හමු වී ඇත.

සති දෙක කාලය අවසන් වන තුරු රැස්වීම් නොපැවැත්වීමටත්, එකිනෙකා විවේචනය නොකිරීමටත් ජනාධිපතිවරණය සහ අපේක්ෂකත්වය පිළිබඳ සාකච්ඡා නොකිරීමටත් දෙපාර්ශ්වය තීරණය කර තිබේ. මේ පිළිබඳ ප්‍රගතිය විමසා බැලීමට ලබන 06 වැනිදා දෙපාර්ශ්වය යළි හමු වීමටද නියමිතය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five × 1 =