69 වැනි විශ්ව රූ රැජින කිරුළ මෙක්සිකානු ඇන්ඩ්‍රියා මේසා ට

මෙක්සිකානු රූ රැජිනිය වන ඇන්ඩ්‍රියා මේසා 69 වැනි විශ්ව රූ රැජින ලෙස කිරුළ දිනා ගැනීමට අද (17) සමත්වුණා.

ෆ්ලොරිඩාවේ පැවැති විශ්ව රූ රැජින අවසන් මහා තරගයේදී ජයගත් ඇයට පසුගිය වර්ෂයේ කිරුළ දිනූ දකුණු අප්‍රිකානු රූ රැජිනය විසින් කිරුළ පළඳවනු ලැබුවා.

රටවල් 73ක තරගකාරියන් අතරින් මෙවර කිරුළ හිමිකර ගැනීමට ඇන්ඩ්‍රියා වාසනාවන්ත වුණා.

ඇය මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරියක් සහ නිරූපිකාවක වනවා.
ඇය විශ්ව රූ රැජින ලෙස කිරුළ පැළඳි තුන්වන මෙක්සිකානු ජාතික කාන්තාවයි…!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four − 4 =