හිටපු ලක්සල සහ සළුසල සභාපති ප්‍රදීප් ගුණවර්ධන කොවිඩ් ආසාදිතව මියයයි

ලක්සල සහ සළුසල සභාපති ලෙස කටයුතු කළ ප්‍රදීප් ගුණවර්ධන මහතා කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතව ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල රෝහලේ දින කිහිපයක සිට ප්‍රතිකාර ලබමින් සිට ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

three × 2 =