රිෂාඩ් බදියුදීන් සහ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවට

එළඹෙන සතියේදී පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, රැස්වීම් සදහා සහභාගී වීමට එකඟ වන්නේ නම් වන්නි දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන්  සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රේමලාල් ජයසේකර  පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් සඳහා කැඳවීමට කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන තීරණය කර ඇත .

මේ වන විට අත්අඩංගුවට ගෙන රඳවා තබාගෙන ප්‍රශ්න කරනු ලබන ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මන්ත්‍රිතුමා පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් සඳහා සහභාගි වීමට ඉල්ලීමක් කරන්නේ නම් පමණක් පාර්ලිමේන්තු බලතල හා වරප්‍රසාද පනත යටතේ කථානායකවරයා විසින් ලබා දුන් නියෝගය අනුව කටයුතු කරමින් මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවට රැගෙන ඒමට පියවර ගන්නා ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත පාර්ලිමේන්තුවේ වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු  ලිපියක් මගින් දන්වා ඇත.

ඊට අමතරව, බන්ධනාගාරගතව සිටින රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ප්‍රේමලාල් ජයසේකර පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් සඳහා සහභාගිවීමට සිය එකඟතාවය පළ කරන්නේ නම්, ඒ මහතාව පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවාගෙන ඒමට කතානායකවරයාගේ නියෝගය ඇතුළත් ලිපිය ද බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වෙත යොමු කර ඇත.

පවතින කොවිඩි -19 තත්ත්වය කරණ කොටගෙන මෙම මන්ත්‍රීවරුන් දෙපළ ම පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවා ගෙන ආ යුත්තේ දැනට රජය විසින් පනවා ඇති සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපදෙස් අනුගමනය කරමින් පමණක් බවද ගරු කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන  වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තු වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු  අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කළ ලිපිවල වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × 5 =