ඊයේ(14) රාත්‍රියේ ද ගාසා තීරය වෙත ගුවන් ප්‍රහාර

ලංකාවේ වෙලාවෙන් අද(15) පාන්දර තුනට පමණ ඊශ්‍රායලය නිවේදනය කළේ තම යුධ හා ගුවන් හමුදා ගාසා තීරය ආශ්‍රිත මෙහෙයුම් දියත් කළ බවයි.

මේ අතර ගුවන් ප්‍රහාර ද දිගටම සිදුවෙමින් පවතියි. නමුත් දැනට දහවල් දැනගන්නට ලැබුණේ ඊශ්‍රායල යුධ හමුදා මෙහෙයුම් දැනට ගාසා තීරය තුළ ක්‍රියාත්මක නොවන බවයි.

ඊයේ(14) රාත්‍රියේ ලෙබනනයේ සිට ද ඊශ්‍රායලය වෙත රොකට් තුනක් එල්ල වී තිබේ.

ඊයේ රාත්‍රියේ ගාසා තීරය වෙත එල්ල වූ ගුවන් ප්‍රහාර අතරතුර ගත් ඡායාරූප කිහිපයක්.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

15 − 7 =