“අනුර දෙසට හැරෙන්න” දෙමළ – මුස්ලිම් පක්ෂ නායකයන්ට ජනතාවගෙන් බලපෑම්

එළඹෙන  ජනාධිපතිවරණය රටට ඉතාමත් තීරණාත්මක  ජනාධිපතිවරණයක් බැවින් මෙම ජනාධිපතිවරණයේ දී හෝ රට නිවැරදි මාවතට ගැනීම සඳහා දෙමළ මුස්ලිම් පක්ෂ වල නායකත්වයන් වෙත එම පක්ෂ සාමාජිකත්වයන් සහ දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාව  නිවැරදි  තීන්දුවක් ගන්නා ලෙස බලපෑම් කරමින් සිටින වාර්තා වේ. විශේෂයෙන්  දෙමළ ජාතික සන්ධානය සහ මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂවල කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ නායකත්වයන් වෙත සඳහන් කර ඇත්තේ ජාතික ජන බලවේගයේ  ජනාධිපතිවරණ අපේ අපේක්ෂක අනුර දිසානායක වෙත සහය ලබාදෙන ලෙසයි.

විශේෂයෙන් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි සමිති දහසයක් මේ වන විටත් ජාතික ජන බලවේගයේ අපේක්ෂක අනුර දිසානායකට සහාය පල කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

9 − eight =