දිනක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව අද 29 ක්

අද (14) දිනයේ කොවිඩ් මරණ 29 ක් වාර්තා වූ බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා විසින් තහවුරු කර තිබේ. මෙරට එක් දිනක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව මෙය වෙයි.

මේ සමඟ මෙරටින් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් මරණ ගණන 923කි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

six − 4 =