සජිත් හිතවාදීන්ට අල්ලසක් ලෙස බාර් පර්මිට්

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන්ට බාර් පර්මිට් ලබා දෙමින් ඇති බව විදුලිබල බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන ඇමැති රවී කරුණානායක විසින් කැබිනට් මණ්ඩල හමුවේදී සඳහන් කර ඇත. ඇමති රවි කරුණානායක එම චෝදනාව එල්ල කර ඇත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සජිත් හිතවාදී පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන්ට අල්ලසක් වශයෙන් මෙසේ බාර් පර්මිට් ලබා දීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව පවසමිනි.

රවී කරුණානායකගේ ප්‍රකාශය අනුව ජනාධිපතිවරයා ඒ සම්බන්ධයෙන් විෂය භාර ඇමතිවරයා වන මංගල සමරවීරගෙන් විමසා ඇත. මංගල සමරවීර සඳහන් කර ඇත්තේ ඒ සඳහා කිහිප දෙනකුගෙන් ඉල්ලීම් ඇතත් අවසන් තීන්දුවක් ගෙන නැති බව.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fourteen + 10 =