අන්තර් පළාත් පොදු ප්‍රවාහන සේවා නවතියි

සංචරණ සීමා පැනවීමත් සමඟ අන්තර් පළාත් පොදු ප්‍රවාහන සේවා අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අත් හිටුවීමට තීරණය කළ බව ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නිලාන් මිරැන්ඩ පවසයි.

මේ අනුව පළාත් තුළ පමණක් ප්‍රවාහන පසුකම් සිදු වන අතර අන්තර් පළාත් ප්‍රවාහනය අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ නතර වන අතර
මෙයට පෞද්ගලික හා ලංගම සියලු බස් රථ ඇතුලත් වෙයි

සාමාන්‍යයෙන් දිනකට අන්තර් පළාත් අතර ප්‍රවාහන බස් රථ 3500 ධාවනය වන බව ද අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 × four =