තවත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 6ක් හුදකලා කරයි

තවත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයක් අද (11) උදෑසන සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා කළ බව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්විමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා පවසයි.

මේ අනුව, දිස්ත්‍රික්ක 4කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 6ක් හුදකලා කර තිබේ. මේ අතර මීට දින ගණනාවකට පෙර හුදකලා කළ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නිකදළුපොත ග්‍රාම නිලධාරී වසම හුදකලා බවින් ඉවත් කළ බව ද යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කරයි.

අද සිට හුදකලා කළ ප්‍රදේශ

මාතර දිස්ත්‍රික්කය, මාතර පොලිස් බලප්‍රදේශයේ, උයන්වත්ත 417 G, උයන්වත්ත උතුර 417 D

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය, රත්තොට පොලිස් බලප්‍රදේශයේ, උඩහපුවිද E367

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය, කඩුගන්නාව පොලිස් බලප්‍රදේශයේ, වල්ගම්පාය වසමේ තිබ්බුට්ට ගම
වල්ගම්පාය වසමේ කොස්ගස්තැන්න ගම

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක, කොස්වත්ත පොලිස් බලප්‍රදේශයේ, මැද කිරිමැටියාන 466A

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය, කුඹුක්ගැටේ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ, නිකදළුපොත හුදකලා බව ඉවත් කළ ප්‍රදේශයයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × 2 =