නැගෙනහිර සංචරණ සීමා පනවයි !

රටේ පවතින තත්වය මත කොවිඩ් 19 රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරිමේ අරමුණෙන් නැගෙනහිර පලාතේ දිස්ත්‍රික්ක අතර සංචරණ සීමා පැනවිමට නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් තීරණය කර තිබේ.

මේ අනුව ඒ සඳහා අවශ්‍ය නියෝග ආණ්ඩුකාරවරිය ආරක්ෂක අංශ වලට ලබාදි තිබේ. මීට අමතරව පලාතේ සියලු නගරවල වෙළදසැල් පස්වරු 06.00 න් පසු වසා දැමීමටත් අත්‍යවශ්‍ය කරුණකට හැරනේනට නගරවලට ඇතුලුවිම වැලැක්විමට පියවර ගන්නැයි ආණ්ඩුකාරවරිය ආරක්ෂක අංශවලට නියෝග දී තිබේ. මේ අනුව ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව, අම්පාර දිස්ත්‍රික්වලට මෙම සීමා පැනවෙන අතර මාර්ග බාධක යොදා මෙය ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිතය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

six + twenty =