ගෑස් හිඟය උග්‍රයි පාරිභෝගිකයන් අසීරුවට

දේශීය වෙළෙඳපොළේ මේ වන විට ගෘහස්ථ ගෑස් හිඟයක් හටගෙන තිබීම නිසා පාරිභෝගිකයෝ දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව සිටිති.
කිලෝග්‍රැම් 12.5ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර මෙන්ම කිලෝග්‍රෑම් 5 කුඩා ගෑස් සිලින්ඩර ද නොමැතිකම හේතුවෙන් පාරිභෝගිකයෝ දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව සිටිති.
පාරිභෝගිකයන්ට ගෑස් සපයන ‘ලිට්රෝ’ ගෑස් සමාගමේ මෙන්ම ‘ලාෆ්’ ගෑස් සමාගමේ අලෙවි සල් හි මේ වන විට ගෑස් නොමැති වීමෙන් පාරිභෝගිකයන්ට අලෙවි සල් වෙත පැමිණ හැරී යාමට සිදුව ඇත.
ලෝක වෙළෙඳපොළේ ගෑස් මිල ඉහළ යාම නිසා ගෑස් මිල ඉහළ දමන ලෙස ගෑස් සමාගම් ඉල්ලා සිටිය ද, රජය ඊට අවසර නොදීම නිසා මෙලෙස ගෑස් හිඟයක් ඇති කර තිබේ. රජයට අනුබද්ධ ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම ගෑස් මිල ඉහළ යාමෙන් වන පාඩුව මඟහැරීම සඳහා කිලෝග්‍රෑම් 9ක ගෑස් සිලින්ඩරයක් හඳුන්වා දී ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

17 − five =