මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ක්ෂේත්‍රය ජාත්‍යන්තරයට ගෙනයන්න වැඩපිළිවෙළක්

ශ්‍රී ලංකා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සංගමය (SLGJA) විසින් සංවිධානය කරන ලද මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අපනයනය සම්බන්ධ ප්‍රධාන විද්වත් සමුළුවේ දෙවන රැස්වීම පසුගිය දා ප්‍රසන්න රණතුංග, ලොහාන් රත්වත්තේ යන අමාත්‍යවරුන්ගේ ද SLGJA සභාපති අහ්සාන් රිෆායි සහ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන බියුරෝවේ සභාපතිනි කිමාලි ප්‍රනාන්දු යන මහත්ම මහත්මීන්ගේ ද ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. ශ්‍රී ලංකා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ක්ෂේත්‍රයේ සාර්ථකත්වය උදෙසා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන බියුරෝව සමඟ අත්වැල් බැඳ ගැනීම අරමුණු කර ගත් මෙම අවස්ථාවට SLGJA විධායක සාමාජිකයෝ, ශ්‍රී ලංකා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ (NGJA)  නියෝජිතයෝ හා දේශීය මැණික් ව්‍යාපාරිකයෝ රැසක් සහභාගී වූහ.

SLGJA සභාපති අහ්සාන් රිෆායි මහතා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අපනයනය සම්බන්ධ කාර්යසාධක කමිටු රැස්වීමේ දී අදහස් දක්වමින්, “පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ අපේ රටෙන් හමු වන නිල් මැණික් ඇතුළු මැණික් සම්පතට ලෝකයේ ඉහළ පිළිගැනීමක් ලැබී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ එක්ව ප්‍රවර්ධන කටයුතු ඇරඹීමට හැකි වීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවික සෞන්දර්යය පිළිබඳ දැනුම්වත්ව එය නැරඹීමට පැමිණෙන සංචාරකයන්ට අපේ රටේ මැණික් පතල් ආශ්‍රිත ක්‍රියාවලිය දැකබලාගන්නටත්, උසස් තත්ත්වයේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ මිල දී ගැනීමටත් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට එමඟින් හැකි වෙනවා. මෙම ක්ෂේත්‍රය ආවරණය කරමින් සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හරහා අපේ රටේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය ශක්තිමත් කළ හැකි යැ”යි පැවසී ය.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන බියුරෝව වෙනුවෙන් එහි සභාපතිනිය කිමාලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය සිය අදහස් දක්වමින්, සංචාරක ක්ෂේත්‍රයත්, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ක්ෂේත්‍රයත් එකිනෙක ඒකාබද්ධ වෙමින් කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව අවධාරණය කළා ය. වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ ඇය, ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ප්‍රවර්ධනය උදෙසා නිර්මාණය කරමින් පවතින tourism travel app තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී සියලු මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අලෙවිකරුවන්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් කළ හැකි බවත් එහි ඇති ‘places to visit’ හරහා එම අලෙවි සල් පිහිටි ලිපින හා තොරතුරු ලබා  ගැනීමේ පහසුකම සලසා දිය හැකි බවත් පැවසීය●

පුෂ්ප එපිටකඩුව
Leave A Reply

Your email address will not be published.

nine − six =