ඊයේ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තා වල මරණ 25 ක්

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ (5) දිනය තුල එවන ලද වාර්තා දෙකකට අනුව කොරෝනා ආසාදිත 25 දෙනකු‍ගේ මරණ වාර්තා වී තිබේ.
ඒ ඊයේ පස්වරු 4.00ට මරණ 11ක් සහ ඊයේ රාත්‍රි 11.30 ට එවන ලද නුවෙදනයේ මරණ 14ක් වශයෙනි.
ඊයේ සවස 4.00 ට එවන ලද මරණ 11 කින් යුත් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු මාධ්‍ය නිවේදනයේ ඉහලින් මෙය කලින් දින එනම් 04 වාර්තා වූ මරණ ප්‍රමාණය බවට සඳහන් කර ඇත.

ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වූ කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 734ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

කෙසේ නමුත් මෙම රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එවන ලද වාර්තා දෙක දින දෙකක ඒවා ලෙස ගත්තද මෙරට වැඩිම කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ ඊයේ දිනයේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fifteen + 1 =