ගණිත අංශයෙන් දිවයිනේ ප්‍රථමයා යාපනය චාවකච්චේරිය හින්දු විද්‍යාලයෙන්

2020 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද නිකුත් වූ අතර ගණිත අංශයෙන් දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට යාපනය චාවකච්චේරිය හින්දු විද්‍යාලයේ ධනරාජ් සුන්දර්බවන් සිසුවා සමත්වී තිබේ.

2020 අ.පො.ස. උසස් පෙළ දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථාන මෙසේය.

 • ගණිත විෂය ධාරාව – ධනරාජ් සුන්දර්බවන්
  (චාවකච්චේරි හින්දු විද්‍යාලය – යාපනය)

 • කලා විෂය ධාරාව – චමල්කා සෙව්මිණි
  (ප්‍රෙස්බිටේරියන් බාලිකා විද්‍යාලය – දෙහිවල )

 • වාණිජ විෂය ධාරාව – අමන්දි මදනායක
  (සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය – ගාල්ල)

 • ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ – සුසිකා සඳසරා
  (හොරණ තක්ෂිලා විද්‍යාලය)

 • ඉංජිනේරු තාක්ෂණ – අවිෂ්ක චානුක
  (හොරණ තක්ෂිලා විද්‍යාලය)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eight + 1 =