කැලණි සරසවියේ වංචනික බඳවා ගැනීම් සූදානමක්

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ලලිත කලා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරි අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා තාවකාලික පදනමින් සහකාර කථිකාචාර්යවරුන් බඳවා ගැනීමේ දී ඒ සඳහා එහි ඇතැම් ජ්‍යෙෂ්ඨ ආචාර්යවරුන්ට හිතවත්ව කලක් තිස්සේ කටයුතු කළ ඇතැම් අය බඳවා ගැනීමට කටයුතු සූදානම් කරමින් ඇතැයි වාර්තා වේ.
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමෙහි ආයතන සංග්‍රහයේ 24.7 ඡේදය අනුව වසරක කාලයක් සඳහා තාවකාලික පදනමින් සහකාර කථිකාචාර්ය තනතුරුවලට බඳවා ගැනීමට හැකියාව ඇති අතර 24.8 ඡේදයට අනුව සේවා දිගුවක් හෝ නැවත බඳවා ගැනීමක් සිදු කරන්නේ නම් උපරිම සේවා කාලය වසර 02කට සීමා වේ. එහෙත් මෙම අධ්‍යයන අංශයේ පසුගිය කාලයේ වසර 4, 5, 6 බැගින් තමන්ට යටහත් අය සහකාර කථිකාචාර්ය තනතුරෙහි රඳවාගෙන ඇති බවත්, ඒ පිළිබඳ ජාතික විගණන කාර්යාලය මඟින් විගණන විමසුම් ආරම්භ කොට ඇති බවත් ඇතැම් අය සහකාර කථිකාචාර්ය තනතුර සඳහා මූලික සුදුසුකම් සපුරා නොමැති බවත් අප කළ සොයාබැලීමේ දී අනාවරණය විය.
මේ පිළිබඳව හිටපු අංශාධිපතිවරිය වූ මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ති නාරංගොඩ මහත්මියගෙන්
විමසු විට ඇය පැවසුවේ, වසර තුනක තම සේවා කාලය තුළ එබඳු ක්‍රියා සිදු වී ඇති බවත්, ඒ සියල්ල තමාගේ විරෝධතා මැද හිටපු මානව ශාස්ත්‍ර පීඨාධිපතිවරයා විසින් අනිසි බලයක් පාවිච්චි කරමින් සිදු කර ඇති බවත් ය.
මේ පිළිබඳව දැනට වැඩ බලන ලලිත කලා අංශාධිපති සහ මානව ශාස්ත්‍ර පීඨාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුදත් සෙනරත් මහතාගෙන් කළ විමසුමක දී ඔහු පැවසුවේ, පසුගිය කාලයේ දී එවන් අක්‍රමිකතා සිදු වී ඇති නමුදු, ඉදිරියේ දී නීත්‍යනුකූලව ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන බවයි.
එහෙත්, මේ සම්බන්ධයෙන් එම අධ්‍යයන අංශයේ විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලැබූ උපාධිලාභීන් අප වෙත කියා සිටියේ, එලෙස ඇතැම් ආචාර්යවරුන්ට පෞද්ගලිකව බැලමෙහෙවරකම් කරන අය බඳවා ගැනීම හේතුවෙන් තමන්ට හිමි අවස්ථාව නීති විරෝධී ලෙස අහිමි කොට ඇති බව ය.
2021 මැයි මස 31 න් ආරම්භ වීමට නියමිත අධ්‍යයන වර්ෂය තුළ යළිත් පෙර පරිදිම අක්‍රමිකතා සිදු කරලීමේ සූදානමක් පවතින බවත්, තමන් ඒ පිළිබඳව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත හා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම වෙත කරුණු දැනුම් දීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවත් ඔවුහු වැඩිදුරටත් පැවසූහ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

18 + six =