රුසියානු ස්පුට්නික් එන්නත් තොගයක් මෙරටට එයි

රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ‘ස්පුට්නික් V’ කොවිඩ් මර්දන එන්නත් පළමු තොගය (15,000 සමන්විත) කටුනායක ගුවන්තොටුපොළේ දී භාර ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන එහි ගොස් තිබිණි.

පසුව එන්නත් තොගය භාර ගැනීමෙන් පසු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත භාර දී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

14 − five =