මෝදිගේ පරාජයේ ඉරණම !

මෝදි පරාජයේ ඉරණම ලියාගනිමින් සිටියේ මාස කිහිපයකට පෙර පැවැති පන්ජාබ් මැතිවරණයෙනි.එහි පාඩම ඉගැන්වූයේ පංජාබ් ගොවීන් ය.එය දිගුවක් බවට පත්ව පසුගියදා පැවැති ප්‍රාන්ත පහකින් හතරකින්ම මෝඩිට දරුණු පරාජයක් උරුම විය. මැතිවරණයේ දී මෝඩි බලය තහවුරුකර ගත්තේ ඔහුට කොහොමත් වාසිදායක ඇසෑමයේ පමණි.
තමිල්නාඩුවේ මෝඩි සහය දුන් අන්නා ද්‍රවිඩ මුනේත්‍ර කසාගම් පක්ෂය ආසන 87ට පල්ලම් බඩින විට කරුණානිධි ගේ පුතා මෙහෙයවූ ද්‍රවිඩ මුනේත්‍ර කසාගම් පක්ෂය ආසන 146ක් ලබා පෙරමුණ ගත්තේය.
බටහිර බෙංගාලයේ ත්‍රිණමුල් කොන්ග්‍රසයේ මමතා බැනර්ජී ජය ගන්නේ ආසන් 294න් 214ක්ම දිනාගෙන මෝඩි පාලනයට කිස්කනා ප්‍රහාරයක් එල්ල කරමිනි.
මෝඩිට හිමිවූයේ ආසන 77කි.
කේරලයේ ආසන 140න් 99ක් දිනා වාමාංශික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ ජයගන්නා විට මෝඩි එකම අසුනක්වත් නොදිනීය.කොන්ග්‍රසය ආසන 44ක් ලබා සිටී.
පුදුචෙරි ප්‍රතිඵලයද මෝඩිට පරාජය එක් කළ අතර ඇසෑමයේ ආසන 126න් 76ක් පමණක් ගෙන මෝඩි ජයගත් නමුත් කොන්ග්‍රසය ආසන 48ක් දිනා සිටී.
ජාතික ආරක්ෂාව,දේශයේ සුරක්ෂිත බව,සහ ජාතිකත්වය පිලිබදව වූ ආකර්ෂණීය සටන් පාඨ ස්වකීය මැතිවර ජයග්‍රහණයට පාදක කරගත් මෝඩි ආණ්ඩුව මේ වනවිට දිනකට ලක්ෂ තුන පනින කොරෝනා ආසාදිතයින් දායාද කරමින් සිටී. මෝඩිගේ ආගමනයට පාරකැපූ උත්තර ප්‍රදේශය අද අමු විශාලාවකි.!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × one =