දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ හුවමාරුවල සේවකයින් 17කට කොවිඩ්

කොට්ටාව අන්තර් හුවමාරුවේ සේවකයින් 12 දෙනෙකුට, කඩුවෙල අන්තර් හුවමාරුවේ සේවකයින් 04 දෙනෙකුට හා අතුරුගිරිය අන්තර් හුවමාරුවේ එක් සේවකයෙකුට වෛරසය ආසාදනය වී තිබේ.
මේ හේතුවෙන් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ අන්තර් හුවමාරු කිහිපයක කාර්ය මණ්ඩල ඉවත් කර තිබේ.

කෙසේ නමුත් කොට්ටාව, කඩුවෙල සහ අතුරුගිරිය යන අන්තර් හුවමාරු විවෘතව තැබෙන අතර ඒවායෙන් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයට ඇතුළුවන හෝ පිටවන රථ වාහන සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීමක් සිදුනොවන අතර එම අන්තර් හුවමාරුවලින් ඇතුළු වන රථ වාහනවලට පිටවන ස්ථානයේදී ගාස්තු ගෙවිමේ හැකියාව තිබේ.

අද (03) උදෑසන මාතර දෙසින් පැමිණෙන වාහනවලට කහතුඩුව ප්‍රවේශපත් කවුළුවෙන් මුදල් ගෙවා අධිවේගී මාර්ගයෙන් පිටවීමට සිදුවීම හේතුවෙන් කහතුඩුව පිවිසුම අසළ අධික රථවාහන තදබදයක් දක්නට තිබිණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

three + eleven =