පිට පිට හතරවන දිනටත් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව දහසේ සීමාව පනී

දිනක් තුළ මෙරටින් වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව අද වාර්තා වී තිබේ. අද දිනයේ වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව  1636 ක් බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව මෙරටින් ගතවූ දින 04 ක කාලය තුලදී පිට පිට කොවිඩ් ආසාදිතයින් දහස ඉක්මවා වාර්තා විය.

මෙරට දැනට වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 108120 කි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

sixteen + ten =