ඉල්ලා අස් වෙන්න ඉල්ලූ දිල්රුක්ෂි ඉල්ලා අස්වීම ඉල්ලා අස් කරගෙන

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සොලිසිටර් ජනරාල්වරිය වශයෙන් සේවය කරන දිල්රුක්ෂි ඩයස් සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට කළ ඉල්ලීම ඉල්ලා අස් කරගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. ඇය විසින් මෙසේ සිය ඉල්ලා අස්වීම ඉල්ලා අස් කරගෙන ඇත්තේ නියමිත කාලයට පෙර සොලිසිටර් ජනරාල් ධුරයෙන් විශ‍්‍රාම යෑමට කළ ඉල්ලීම රාජ්‍ය සේවා කොමිසමට යැවීමට සඳහා යොමු කර තිබියදීය.

වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමෙන් පසුව නීතීපති දෙපාර්තමෙන්තුවේ සේවය කරමින් සිටි දිල්රුක්ෂි ඩයස් අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරට පත්කළ අතර දේශපාලනඥයින්ට නඩු පැවරීම් පිළිබඳව ඇය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා කළ ප‍්‍රකාශයක් හේතුවෙන් ඇය අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරෙන් ඉවත්ව යළි නීතීපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයට පැමිණියාය.

මේ වන විට ඇය නීතීපති දෙපාර්තමෙන්තුවේ දෙවැනියා වශයෙන් සොලිසිටර් ජනරාල් ධුරයේ කටයුතු කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four × four =