ගෝඨාගේ ප්‍රචාරණයට ඇමෙරිකානු සමාගමක් – විමල්, ගම්මන්පිල අනාථයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා වන ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පූර්ව මැතිවරණ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා විශේෂඥ උපදෙස් ලබාගැනීමට ඇමෙරිකානු සමාගමක් සම්බන්ධ කරගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ. සමස්ත ප්‍රචාරණ ව්‍යාපෘතිය නිරීක්ෂණය කරමින් ඊට නව සංකල්ප හඳුන්වා දීමත් දුර්වලතා හඳුනාගෙන ඒවාට පිළියම් වශයෙන් යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමත් මෙම සමාගමට පැවරී ඇති. 

ජනාධිපතිවරණය සඳහා තවමත් දින නිශ්චිත වී නැති තත්ත්වයක් තුළ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපෘතියෙහි නැවුම් භාවය එතෙක් ආරක්ෂා කරගැනීම බරපතළ ගැටළුවක් බව ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ අභ්‍යන්තර කවයේ සාමාජිකයින් විසින් පෙන්වා දීමෙන් අනතුරුව මෙම ඇමෙරිකානු සමාගමේ සහාය පැතීමට ඔවුන් තීරණය කර තිබේ. 

මෙම තීරණයත් සමග උග්‍ර ඇමෙරිකානු විරෝධීන් වන විමල් වීරවංශ, උදය ගම්මන්පිල වැන්නන් සිය ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපෘතියට ඇමරිකානුවන් රිංගා ගැනීම සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහා මේ වන විටත් කරුණු සොයමින් සිටින අතර ගනු ලැබූ තීරණය සම්බන්ධයෙන් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිවිරෝධයක සිටින බව ද වාර්තා වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 + 17 =