හිතමිතුරු සංග්‍රහයට සජිත් ගෙනා කැබිනට් පත්‍රිකාව විසි වෙයි

26

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවූ නිලධාරීන් 32 දෙනෙකුට ලබාදී ඇති තනතුරු සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ කැබිනට් පත්‍රිකාව කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

අධිකාරියේ කලක් සේවය කර ඇති එම නිලධාරීන් විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පසුව තවදුරටත් වැටුප් හා දීමනා ලබාදීම ඉහළ තනතුරු වල රඳවා ගෙන තිබෙන අතර එලෙසම එම තනතුරු හා වැටුප් ගෙවීම් සඳහා අනුමැතිය කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් ඉල්ලා තිබුණි.

ඇමතිවරයා මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර තිබෙ න්නේ මෙම පිරිස වසර දෙකක් තිස්සේ තනතුරු රඳවා නීති විරෝධී ලෙස වැටුප් ගෙවමින් සිටින්නේ ඇයි ජනාධිපති විශේෂ පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවට ලැබී ඇති පැමිණිල්ල මත පරීක්ෂණ පැවැත්වෙමින් තිබියදීය. එසේම මේ සම්බන්ධයෙන් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරීවරයා සහ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා ඉකුත් සඳුදා අඟහරුවාදා දිනවල කැඳවා ප්‍රශ්න කර තිබුණි.

Previous articleරිෂාඩ්ගෙ සල්ලි වලට පොලිසියත් යටයි
Next articleවැඩිම ධනයක් ඉපැයූ ක්‍රීඩකයන්ගේ ලැයිස්තුව පිට වෙයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here