රිෂාඩ්ගෙ සල්ලි වලට පොලිසියත් යටයි

ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල අමාත්‍යවරයෙකු වන රිෂාඩ් බදියුදීන් අමාත්‍යවරයාගේ ඇති විශාල ධන සම්භාරයට ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ ඇතැම් ප්‍රධාන නිලධාරීන් යට වී සිටින බව එස්. බී. දිසානායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා මාධ්‍ය හමුවකදී කියා සිටියේය.

source – www.colombotrust.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.

20 + 3 =