ශක්තික සත්කුමාරට ඇප

ලේඛක ශක්තික සත්කුමාර ඇප මත නිදහස් කිරීමට කුරුණෑගල මහාධිකරණය අද (05) නියෝග කර තිබේ.

බෞද්ධ භික්ෂූන් පිරිසක් විසින් කළ පැමිණිල්ලක් අනුව අත් අඩංගුවට ගෙන අන්තර්ජාතික සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පනත යටතේ (ICCPR) චෝදනා ගොනු කර පොල්ගහවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ශක්තික සත්කුමාර රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණේ 2019 අප්‍රේල් 01 වනදාය.

ශක්තික සත්කුමාර පාර්ශවය විසින් ඇප ඉල්කිමක් කර තිබු අතර අද දින එම ඇප ඉල්ලිම සලකා බැලු අධිකරණය ශක්තික සත්කුමාර හට ඇම ලබාදීම අනුමත කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ten + 12 =