රතු වරෙන්තු ලත් උදයංග වී‍රතුංග ඩුබායි ‘එළිය’ සම්මන්ත්‍රණයෙන් මතු වෙයි

18
Previous articleආණ්ඩුකාර මාරුවට හේතුව මහින්දගේ තර්ජනයක්
Next articleතරුණියක් දූෂණය කළ බවට චෝදනා ලද ඉන්දීය මන්ත්‍රීවරයා පක්ෂයෙන් නෙරපයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here