ෂරියා විශ්වවිද්‍යාලය රජයට පවරා ගන්න බැරි බව හිස්බුල්ලා කියයි

22
Previous articleනුවන් කුලසේකර තුන්වන එක්දින තරඟයට කැඳවයි
Next articleඇමෙරිකන් පුරවැසිභාවය ඉවත් ගරගත්තා යැයි ගෝඨාගෙන් කූඨ ලේඛනයක්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here