ලංකා තේ සදහා තිබූ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති සහතික ගණනාවක් අවලංගු කරයි

ශ්‍රි ලංකාවේ තේ අලෙවිය සදහා යුරෝපිය රටවලින් නිකුත් කර තිබු ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති සහතික ගණනාවක් අවලංගු කිරිම නිසා යුරෝපිය රටවල ශ්‍රි ලංකාවේ තේ අලෙවිය සදහා පවතින ඉල්ලුම පහල වැටි ඇති බව වාර්තා වේ.

වතු සමාගම්වල නිලධාරින් කිහිප දෙනෙකු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ යුරෝපිය රටවල ශ්‍රි ලංකාවේ තේ සදහා විශාල ඉල්ලුමක් පැවති බවත්, තේ වතු වල සේවය කරන වතු කම්කරුවන්ගේ ආර්ථික තත්වය ඉහල නැවිමට සහ වතු කම්කරුවනගේ යටිතල පහසුකම් සහ සෞඛ්‍යය පහසුකම් ඉහල නැංවිමට කටයුතු නොකිරීම පාදක කර ගනිමින් ශ්‍රි ලංකාවේ සදහා නිකුත් කර තිබු  අදාල ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති සහතික තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බවයි.

ඒ අනුව යුරෝපීය රටවල ශ්‍රි ලංකාවේ තේ මිල දි ගන්නා පරිභෝගිකයන් අදාල ප්‍රමිත සහතික තේ පැකට් වල සදහන් නොකිරිම නිසා  ශ්‍රි ලංකාවේ තේ මිල දි ගැනිම එම පාරිභෝගිකයන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

තවද ඇමරිකාව විසින් ඉරානයට ආර්ථික සම්බාධක පැනවිම මත ඉරානයට ශ්‍රි ලංකාවේ තේ අපනයනය නොකිරිම නිසා උඩරට සහ පහතරට නිෂ්පාදිත තේ වෙන්දේසිය සදහා ඉදිරිපත් කිරිමේදි සැම වෙන්දේසියකම 30% ක තේ ප්‍රමාණයක් අලෙවි නොවිම මත එම තේ තොග තේ කර්මාන්ත ශාලා වල ගබඩා කර තිබෙන බව එම වතු සමාගම් වල නිලධාරින් කියා සිටියි.

පවත්නා තත්ත්වය මත ශ්‍රි ලංකාවේ තේ කිලෝවක් සදහා දැනට රු 400/= සිට 500/= ක මුදලක්  වෙන්දේසියෙන් ලැබෙන බවත්, එම මුදල තේ කිලෝවක් නිෂ්පාදනය කිරිම සදහා වැය වන පිරිවැයට වඩා අඩු නිසා තේ වතු සමාගම් පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වි ඇත. පවත්නා තත්ත්වය මත මේ වන විට තේ වතු සමාගම් දැඩි මුල්‍යය අර්බුධයක් හමුවේ පවත්වාගෙන යන  නිසා ඉදිරියේදි  වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් ගෙවිමටද ඉදිරියේදි  නොහැකි විමේ අවධානමක් මතු වි ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

17 − 2 =