ලොතරැයි දිනුම් ඇදීමේ කටයුතු පුද්ගලික අංශයට, රහස්‍ය භාවය අනතුරක

මෙතෙක් කලක් ජාතික රූපවාහිනිය මගින්  නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කළ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ දිනුම් ඇදීම කටයුතු ඉන් ඉවත්කොට  පුද්ගලික අංශයට ලබාදීමටද කටයුතු කර ඇති බව වාර්තා වේ.

අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය අංශය භාර ප්‍රධානියෙක් මැදිහත් වී මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවද ඔහුගේ මැදිහත්වීම මත මෙම වැඩසටහනේ නිෂ්පාදන කටයුතු  ජාතික රුපවාහිනිය මගීන්ම සිදු කළේ ඒවායේ  රහස්‍ය භාවය ආරක්‍ෂා කරගැනීමට බවද සඳහන් වේ.  මේ වන විට නිෂ්පාදන කටයුත්ත  මෙලෙස  ආයතනයෙන් ඉවත්කොට පුද්ගලික අංශයට ලබා දී ඇති බවද වාර්තා වේ.

දිගටම මෙම වැඩසටහනේ නිෂ්පාදන කටයුතු සිදුකර ඇත්තේජාතික රූපවාහිනි ආයතනය විසිනි. නිෂ්පාදන කටයුතු වෙනුවෙන්  සහ විකාශන කටයුතු වෙනුවෙන් ජාතික රූපවාහිනියට මෙතෙක් කලක් මාසිකව රුපියල් මිලියන තිස් හතක් ගෙවා ඇත. මේ අනුව මෙම වැඩසටහනේ විකාශන කටයුතු සහ නිෂ්පාදන කටයුතු වෙනස් කිරීමෙන් පසුව ඒ සඳහා ඉතා ඉහළ මුදලක් ගෙවීමට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයට සිදුව ඇති බවද වාර්තා වේ.

මේ අතරම ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම් වැඩසටහනේ නිෂ්පාදන කටයුතු පුද්ගලික අංශයට භාරදීමෙන් පසුව එහි රහස්‍ය භාවයට ගැටලු මතුවී ඇති බවද එමගින් දිනුම් ඇදීමේ කටයුතු පිළිබඳව වංචාවක් සිදු විය හැකි බවද රූපවාහිනී ආයතනයේ අභ්‍යන්තර ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

මෙම කටයුත්ත නිසා ජාතික රූපවාහිනියට විශාල ආදායමක් අහිමි වෙන අතර මේ හේතුවෙන් ආයතනය පවත්වාගෙන යාමේ අර්බුදයක් ද මතුවන බව එම ආරංචිමාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි..

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen + 2 =