පමුණුව රෙදිපිළි වෙළඳසල් දෙකකින් කොරෝනා රෝගීන් 20 ක්

දින 10 ක පමණ කාලයක් ඇතුළත මහරගම පමුණුව ප්‍රදේශයේ රෙදිපිළි වෙළඳසල් දෙකකින් කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් 20 දෙනකු පමණ වාර්තා වී ඇති බව මහරගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිනී පවසයි.

පසුගිය 8 වැනි දින රෙදිපිළි වෙළෙඳ සලක පුද්ගලයකුට වෛරසය ආසාදිත වී ඇති බවට අනාවරණය වීමෙන් පසු ඔහුගේ ආශ්‍රිතයන් 45 දෙනකු නිරෝධයට ලක්කර පි සි ආර් පරීක්ෂණවලට භාජන කිරීමෙන් අනතුරුව එයින් 17 දෙනකු ට වෛරසය ආසාදිත වී ඇති බවට තහවුරු වූ බව මහරගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිනී වෛද්‍ය රිසිනි මාරසිංහ පවසයි.

පමුණුවේ තවත් රෙදිපිළි අලෙවි සැලකින් පසුගිය 18 වැනි දින ද ආසාදිතයකු වාර්තා වී තිබේ.
පසුව එම වෙළඳසැල් විසබීජහරණයට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව වෙනත් සේවක යොදවා ඒවායේ කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාමට උපදෙස් ලබාදුන් බව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිනී සඳහන් කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

six + two =