ධීවර රාජ්‍ය ඇමති රැකව කලපුව අසල පරිසර සංහාරයක

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ගාමීය ආර්ථික රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි විසින් මාතර කතරගම මාර්ගයේ රැකව කලපුවට මායිම්ව පිහිටි ඉඩමක ඉන්ධන පිරවුම්හලක් ඉදි කිරීම ආරම්භ කිරීම හේතුවෙන් ගැටලු රැසක් නිර්මාණය වී තිබේ.

මෙම ඉදි කිරීම සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයෙන් අනුමැතිය ඉල්ලා ඇති අතර ඔවුන් එය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ. ඒ මතු විය හැකි පරිසර ගැටලු පිළිබඳ සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවය. එහෙත් ඇමතිවරයාගේ බලපෑම මත මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් මේ සඳහා අනුමැතිය ලබා දෙන ලෙස දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයට බලපෑම් කිරීම හමුවේ ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ඇමතිවරයා සමත් වී තිබේ. මේ ආකාරයෙන්ම ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ අනුමැතිය ද මොහු විසින් ලබාගෙන ඇතත් ඔවුන් ලබා දී ඇති නිර්දේශයක් වන්නේ මාතර කතරගම මාර්ගයේ මට්ටමට ඉඩම ගොඩ නොකළ යුතු බවයි.

එහෙත් ඉන්ධන පිරවුම්හලක් ඉදි කිරීමේදී මහා මාර්ගයට වඩා පහත් මට්ටමක ඉඩම ගොඩ කිරීම නතර කළහොත් වර්ෂාවත් සමග ඉන්ධන පිරවුම්හල සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් යට වී යනු ඇත. ඒ නිසා ඉඩම ගොඩ කිරීම ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ නිර්ණායකයන්ට අනුව සිදු කරනු ඇතැයි විශ්වාස කළ නොහැකිය. එසේම කුමන ආකාරයෙන් මෙම ඉඩම ගොඩ කළ ද එමගින් රැකව කලපුවට සිදු වන බවපෑම සුලු කොට තැකිය නොහැකි බව පරිසරවේදීහු පෙන්වා දෙති.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

19 − seven =