ඩොලරය රුපියල් 203.50 ට බසියි

ඉතිහාසයේ පළමු වරට ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය වාර්තාගත ලෙස පහළ ගොස් ඇති අතර එය සටහන් වන්නේ ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද (08) රුපියල් 203.50ක් ලෙස බව මහ බැංකු වාර්තා අනුව පවදිලි වෙයි.

පසුගිය මාර්තු 31 වන දින ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රු. 202 සීමාව ඉක්මවා ගිය අතර මහ බැංකු විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව මෙරට මූල්‍ය ඉතිහාසයේ ඩොලරයක විකුණුම් මිල රු. 203 සීමාව ඉක්මවා ගිය පළමු අවස්ථාව මෙය වේ.

මේ අතර ඇමෙරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 199.21ක් ලෙසින් වාර්තා වන බව මහ බැංකු වාර්තා පෙන්වා දෙයි.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.