“පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රමාද වී තිබූ වාර්ෂික වාර්තා කඩිනම් කරනවා”

පසුගිය රජය සමයේ රාජ්‍ය ආයතන වල වාර්ෂික වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රමාද වී තිබූ බවත්, කඩිනමින් එම වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බවත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අමාත්‍ය ජෝන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු අද (07) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

රටේම ප්‍රමිතිය සොයන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ වාර්ෂික වාර්තා 2016 වසරෙන් පසුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ අවධානය යොමු කළේය.

මෙහිදී අදහස් දැක් වූ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පැවසුවේ 2015 වසරෙන් පසුව බොහෝ ආයතන වල වාර්ෂීක වාර්තා නිසි පරිදි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සිදුව නොමැති බවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.