උකුවෙල ජනතාවට සෞඛ්‍ය ගැටලු

මාතලේ, උකුවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවේ පොදු වැසිකිළි පද්ධතියේ අපජලය නගරයේ ප්‍රධාන පැති කාණු පද්ධතියට මුදාහැරීම නිසා නගරවාසීන් දැඩි පීඩාවන්ට මෙන්ම බරපතළ සෞඛ්‍ය ගැටලු රැසකට මුහුණ පා ඇතැයි වාර්තා වේ.

වැසිකිළි හා කැසිකිළි පද්ධතියෙන් බැහැරලන අපජලය එක්රැස් කරන ආවරණය නොකළ වළ පිටාර ගැලීම නිසා එම අපජලය නගරයේ කාණු පද්ධතිය ඔස්සේ ගලා බැස කැකුළම්පිටිය හන්දිය අසල දී ඇළ මාර්ගයට එක් වන බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

කැකුළම්පිටිය සහ බෝවත්ත යන ගම්මානවල ජනතාව වගා කටයුතු හා වෙනත් අවශ්‍යතාවන් සඳහා එම ඇළෙහි ජලය ප්‍රයෝජනයට ගැනීම නිසා බරපතළ සෞඛ්‍ය ගැටලු‍වලට ලක් වීමේ අවදානමක් පවතී. මෙම ගැටලු‍වට විසඳුම් ලබා දීමට ප්‍රාදේශීය සභා පාලනය මෙතෙක් සමත්ව නොමැති වීම නිසා ප්‍රදේශයේ ජනතාව ඒ පිළිබඳව දැඩි අප්‍රසාදය පළ කරති●

 

මාතලේ – වසන්ත මොහොට්ටාල
Leave A Reply

Your email address will not be published.