පස් ජාවාරමට අලුත් කලාවක් සොයා ගනී

ඉඩමේ භූත දෝෂයක් ඇති බවත්, එබැවින්, එහි පස් ඉවත් කළ යුතු බවත් පවසමින්, පස් ජාවාරම්කරුවෝ දිවුලපිටිය, කෙහෙල්ඇල්ල ප්‍රදේශයේ ඉඩමක පස් කැපීම ආරම්භ කර ඇතැයි වාර්තා වේ.       

ඉඩමේ භූත දෝෂය දුරු කිරීමට ඉඩම මතූපිට පස් තට්ටුව අඩි 3ක් ඉවත් කරන බව පෙන්වා අඩි 40ක් ගැඹුරට පස් කපා ඇත.

මේ වන විට ඉවත් කර ගනිමින් සිටින පස් ලොරිරථ මඟින් පිටතට රැගෙන යන බවත්, ඒ සඳහා දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව මඟින් මාර්ග බලපත්‍ර ද නිකුත් කර තිබෙන බවත් හෙළිව ඇත.

මෙම පස් ජාවාරම සම්බන්ධව ප්‍රදේශවාසීන්ගේ දැඩි විරෝධයක් පවතින බවත්, ප්‍රදේශයේ දේශපාලකයකුගේ මැදිහත් වීම නිසා ඔවුන් විසින් මේ පිළිබඳව කරනු ලබන පැමිණිලි කිසිදු ආයතනයක් භාර නොගන්නා බවත් ප්‍රදේශවාසීහු පවසති●

 

දිවුලපිටිය – ශිවන්තිකා මුතුගලගේ
Leave A Reply

Your email address will not be published.