බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේත් ලිංගික හිරිහැර

රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් එහි කාර්ය මණ්ඩලයට අයුතු බලපෑම් (bullying) හා හිරිහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් “සැලකිය යුතු ගැටලුවක්” පවතින බව නව වාර්තාවක් මගින් අනාවරණය වී තිබේ. විමර්ශනය මෙහෙයවූ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ගෙමා වයිට් පැවසුවේ, මෙම හැසිරීම “විශාල පිරිසකගේ සෞඛ්‍යයට හා ශුභසාධනයට බරපතළ ලෙස බලපා ඇති” බවය.

මේ අතර, කලක් මුළුල්ලේ එල්ලවෙමින් පවතින මෙවැනි චෝදනා පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි සතියේදී පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන බව රජය පවසයි. එම සැලැස්ම නිවේදනය කරමින් සභානායක මෙල් ස්ට්‍රයිඩ් පැවසුවේ, පාර්ලිමේන්තුවේ සංස්කෘතිය වෙනස් කිරීම සඳහා ගත් ක්‍රියාමාර්ග අනුව “සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක්” ලබා ඇති නමුත් “තවත් බොහෝ දේ කළ යුතුව ඇති” බවය.

සාමි මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ “හඳුනාගත් වැරදිකරුවන්” විසින් කාර්ය මණ්ඩලයට “අයුතු බලපෑම් හා හිරිහැර” (bullied and harassed) කර ඇති බවට තවත් පරීක්ෂණයකින් නිගමනය වීමෙන් දිනකට පසුව අදාළ වාර්තාව නිකුත් විය.

BBC

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eight + 3 =