අභිමානවත් දැරිය ඒමා ගොන්සාලේස්

ඇමෙරිකා එක්සත් ඡනපදයේ ෆ්ලෝරිඩා ප්‍රාන්තයේ Stoneman Douglas උසස් විදුහලේ වෙඩි තැබීමකින් ශිෂ්‍යයන් 16 ක් සහ ගුරැවරැන් දෙදෙනෙක් මිය ගියෝය ඊට එරෙහිව එම පාසැලේ ශිෂ්‍යාවක වු 18 හැවිරිදි එමා ගොන්සාලේස් විරෝධතා පා ගමනක් වොෂිංටනයට තෙක් කැදවීය. එය ඇමෙරිකා එක්සත් ඡනපදයේ ශිෂ්‍ය අරගල ඉතිහාසයේ දැවැන්තම විරෝධතා පා ගමන සේ සැලකේ එයට කලාකරැවන් එක්සත් ඡනපදයේ කීර්තිමත් මිනිසුන් ඇතුලුව එක්ලක්ෂ තිස් දහසක් හා ලක්ෂ දෙකක් අතර ඡනතාව සහභාගි වු බව කියති. එහි නායිකාව වු එමා ගොන්සාලේස් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත එම ඡනතාව අමතනවිට එමා… එමා යනුවෙන් මිනිසුන් හඩ නැගූහ. එමා ගොන්සාලේස් ඇද සිටි කබායේ දීප්තිමත් ලෙස කියුබානු ධඡය අලවා තිබිණි.
-නයන සංජීව(fb පිටුවෙන්)

Leave A Reply

Your email address will not be published.