නාගරික වෙළෙඳ සංගමය නීති මඟට

නගරය මැදින් ගලා බසිනා ඇළ මාර්ග, රක්ෂිත හා මාර්ග රක්ෂිත ආදී ස්ථාන 25ක ජනතා විරෝධය නොතකා කන්ටේනර් පෙට්ටි භාවිත කර වෙළෙඳ කුටි ඉදි කිරීමේ දඹුල්ල මහා නගර සභා ව්‍යාපෘතියට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට රන්ගිරි දඹුල්ල නාගරික වෙළෙඳ සංගමය විසින් පියවර ගෙන තිබේ.

දඹුල්ල සංවර්ධන සැලැස්මට අදාළව නිකුත් කර ඇති අංක 811/17 හා 1994.03.27 දිනැති ගැසට්ටුව හා අංක 1419/10 හා 2005.11.17 දිනැති ගැසට්ටුවට පරිබාහිරව නගර සභාව කටයුතු කරමින් සිටින බව එම වෙළෙඳ සංගමය වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

දඹුල්ල වෙළෙඳ සංගමයේ සභාපති රන්ජිත් ගුණවර්ධන පෙන්වා දෙන්නේ, මෙම ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් වැසි දිනයන්හි නගරය ජල ගැල්මකට ලක්වීමේ අවදානමක් මතුව ඇති බවයි.

නගරයේ ජනාකීර්ණ හා වාහන තදබදය උග්‍රව පවතින ස්ථාන දෙකක ඇළ මාර්ග මත කොන්ක්‍රීට් ආස්තරණ යොදා මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර ඇති බවත්, අතුපාරයාය ප්‍රදේශයේ වාරි ජලයෙන් කුඹුරු අක්කර දහසකින් පිට වන ජලය මෙම ඇළ මාර්ගය ඔස්සේ ගලා බසින බවත්, මේ හේතුවෙන් දඹුල්ල නගරය ඇතුළු ගම්මාන රැසක් ජලයෙන් යට වීමේ අවදානමක් ඇති බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි●

දඹුල්ල – වසන්ත මොහොට්ටාල
Leave A Reply

Your email address will not be published.