ජනතාවට කොකා පෙන්නා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය දන් දුන් හැටි

20

ආසියාවේ ආශ්චර්යය බවට ලංකාව පත් කරන්නේ යැයි එක් යුගයක මහා ඉහළින් කතා කළ රට දැන් ජාවාරම්වල නිජබිමක් බවට පත් වී ඇති බව කාටත් රහසක් නොවේ. ලෙඩට බොන ඛෙහෙත් පෙත්තේ සිට මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති දක්වාම ඇත්තේ ජාවාරම්ය. විකුණාගෙන කෑම සාමාන්‍යකරණය වූ රටක ජාවාරම් අරුමයක් වන්නට නොහැකිය. ඒ නිසා ලෙඩට බොන ඛෙහෙත් පෙත්තේ සිට මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති දක්වාම මේ ජාවාරම්කරුවන් තමන්ගේ ආධිපත්‍යය පතුරුවන්නට පටන් ගෙන තිබේ. ඒ නිසා අවසානයේ සිදුව තිඛෙන්නේ ණය සහ පොලී ගෙවන්නට මහජන මුදල් යොදවනවාට අමතරව ජාවාරම්කරුවන්ගේ කූඨ ව්‍යාපෘති සඳහා ද මෙරට ජනතාවට ගෙවීමට සිදු වීමයි.
ඉස් මුදුනේ සිට දෙපතුළ දක්වා කුණු වූ විට නාසය පමණක් ඉතිරි වන්නට බැරිය. මේ නිසා මේ ජාවාරම්කරුවන් මෙතෙක් ජනතාවගේ අයිතියක් බවට පත්ව තිබූ නිදහස් අධ්‍යාපනය ද සිය ජාවාරම් සඳහා තෝතැන්නක් බවට පත් කරගෙන ඇත. සයිටම් මේ සඳහා හොඳම උදාහරණයයි. සයිටම් පමණක් නොව තවත් බොහෝ අධ්‍යාපන ව්‍යාපෘති ජනතාවගේ ඇස් වසමින් ජාවාරමෙහි යෙදෙන බවත්, ජාවාරම්කාරී අයුරින් විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා මෙරට ජනතාවගේ මුදල් යොදාගෙන ඇති බවත් හොඳින්ම තහවුරු කරන්නේ මාලබේ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය විසිනි.

1981 අංක 66 දරන මහපොළ උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව භාර අරමුදල් පනත ප්‍රකාරව ඇති කරන ලද ‘මහපොළ භාරකාර අරමුදල’ යටතේ තිබුණු මාලබේ අක්කර 25ක භූමි ප්‍රදේශයක් තුළ 1998 අප්‍රේල් 01 වන දින ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීමකට අනුව තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයක් පිහිටුවීම සඳහා ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය ලැඛෙන්නේ එම වසරේම ජූලි 01 වැනිදාය. මහපොළ භාරකාර අරමුදල යටතේ ඇති භූමිය ලබා දීමට අමතරව භාරකාර අරමුදලෙන් රුපියල් මිලියන 500ක් ද මේ සඳහා ලබා දීමට ඇමති මණ්ඩලය අනුමැතිය  දී තිබිණි. එසේම මෙහි දී හමු වන වැදගත්ම කරුණක් වන්නේ මෙහි පරිපාලන කටයුතු උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පාලනයට යටත්ව මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය යටතේ තිබිය යුතු බවටත්, ආයතනයේ කළමනාකරණ ව්‍යුහය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය යටතේ පවතින කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයට සමාන විය යුතු බවටත්, ඉහළම පාලනාධිකාරිය පාලන මණ්ඩලය බවටත්, එය අමාත්‍යාංශවල නියෝජිතයන්ගෙන් සහ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේත්, මහපොළ භාරකාර අරමුදලේ නියෝජිතයන්ගෙනුත් සමන්විත විය යුතු බවටත් තීරණය කිරීමයි.

මෙසේ ආරම්භ කළ ආයතනය ජාවාරමක් බවට පත් කරන්නේ පියවරෙන් පියවරය. 1999 ජනවාරි 28 වන දින මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වීමෙන් පැවැති රැස්වීමක දී මහපොළ භාරකාර අරමුදලෙන් වෙන් කරන මුදල්වලට අමතරව මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් මිලියන 95ක ප්‍රතිපාදනයක් ද වෙන් කිරීමට තීරණය කරයි. එසේම පාර්ලිමේන්තු පනතකින් අදාළ ආයතනය පිහිටුවන තෙක් අතුරු වැඩපිළිවෙළක් පිළිබඳ සාකච්ඡා කර ගන්නා අතර, එහි දී තීරණය වන්නේ ආයතනය ව්‍යවස්ථාපිත කරන තෙක් ඇපයෙන් සීමිත සමාගමක් වශයෙන් පවත්වාගෙන යාමට සහ ආයෝජන මණ්ඩලයේත්, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේත් නියෝජිතයන්ගෙන් එහි පාලන ව්‍යුහය සකස් කිරීමටත් ය. අතුරු කාලපරිච්ඡේදයෙන් පසුව මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය මෙම ආයතනයේ පාලනය භාරගත යුතු බවටත්, ඒ අනුව මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ ආයතනය වශයෙන් හඳුන්වා වත්කම් සහ වගකීම් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට භාර දීමටත් ඒ අනුව තීරණය වී තිබේ.

ඒ අනුව 1999 මාර්තු 26 වන දින ඉහත කී ඇපයෙන් සීමිත සමාගම ස්ථාපනය කරනු ලැබීය. එහි දී පාලක මණ්ඩලය ලෙස විෂය භාර අමාත්‍යාංශයෙන් තිදෙනෙක්, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තිදෙනෙක්, ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති සහ ශ්‍රී ලංකා අපනයන මණ්ඩලයේ සභාපතිගෙන් සමන්විත වූ කණ්ඩායමක් නම් කර තිබිණි. එහෙත්, 2001 මැයි 10 වන දක්වා පවත්වන ලද කිසිදු රැස්වීමක මෙම ඇපයෙන් සීමිත සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය කෙසේ විය යුතු ද යන්න නිශ්චිතව සාකච්ඡා කර නොතිබිණි. එහෙත්, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය පිහිටි ඉඩමේ අයිතිය සහ ගොඩනැඟිලිවල අයිතිය මහපොළ භාරකාර අරමුදල සතු වන බවත්, ඇපයෙන් සීමිත සමාගමක් බැවින් ඊට ලාභාංශ ගෙවීමට හැකියාව නැති බවත්, එය වාණිජ හා පාරිභෝගික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතට ගැනීමටත්, පරිපාලන සහ තාක්ෂණික කටයුතුවල දී ආයතනයට ස්වාධීනත්වය ලබා දීමටත් භාරකාර මණ්ඩලය 2002 මාර්තු 13 වන දින පවත්වා තිබුණු සාකච්ඡාවක දී තීරණය කර තිබිණි.

මහපොළ භාරකාර අරමුදලේ තිබූ රටේ ජනතාවගේ මුදල් සහ එය සතු වූ දේපොළ ජාවාරම්කාරී ලෙස අත්පත් කර ගැනීමට මූලික වැඩපිළිවෙළ සැකැසෙන්නේ මේ අයුරිනි.

මේ අතර 2013 පෙබරවාරි 05 වන දින භාරකාර මණ්ඩලය විසින් තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය ‘මහාපොළ කැම්පස්’ යනුවෙන් නම් කර එය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා භාරකාර අරමුදල සහ තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය අතර කළමනාකරණ ගිවිසුමකට එළැඹීමට තීරණය කරන ලදී. එම ගිවිසුම අනුව 2002 වසරේ සිට වසර අටක කාලසීමාවකට ආයතනය කළමනාකරණය කිරීම සඳහාත්, දෙපාර්ශ්වය එකඟ වේ නම්, එම කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහාත් එකඟතාවට පත්ව තිබිණි. වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් ලේකම්වරයාත්, එවකට තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයේ සභාපතිවරයාත් මෙම ගිවිසුම සඳහා අත්සන් තබා තිබිණි. එසේ ම 2004 ජූලි 12 වන දින පවත්වා තිබුණු රැස්වීමට අනුව තොරතුරු තාක්ෂණය හදාරන සිසුන්ගෙන් සියයට 30ක් වෙනුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීමටත්, ඒ වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 10කට නො අඩු මුදලක් ගෙවීමටත්, ගිවිසුම නම්‍යශීලී ලෙස සංශෝධනය කිරීමටත් ආයතනයේ සභාපතිවරයා යෝජනා කර තිබුණු අතර ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා කර මණ්ඩලයට වාර්තා කිරීමට එවකට සිටි අමාත්‍යවරයා එකඟ වී තිබිණි.

ඉන් අනතුරුව 2005 වසරේ පෙබරවාරි 03 වන දින මහපොළ භාරකාර මණ්ඩලය පවත්වා තිබුණු රැස්වීමකට වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ එවකට සිටි ලේකම්වරයා ඉදිරිපත් කර තිබූ පත්‍රිකාවක් මඟින් 1999න් පසු ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයෙහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කිරීමේ බලය එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට ලැඛෙන බවත්, කොටස්කරුවන්ගේ අයිතිය පැහැදිලි නොවන බවත්, මින් ඉදිරියට ජීවිත කාලය සඳහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය දැනට සිටි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ඇති බවත්, තොරතුරු තාක්ෂණයට අමතරව ගණකාධිකරණය, කළමනාකරණය ආදී වෙනත් ක්ෂේත්‍රයන් ආරම්භ කරන බවත්, ආයතනයෙහි ප්‍රධාන අරමුණ මේ වන විට වෙනස් වී ඇති බවත් දැනුම් දෙනු ලැබීය.

මේ අතර ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට භාර අරමුදලේ සාමාජිකයකු පත් කිරීමට මෙහි දී තීරණය වන අතර, තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය සහ භාර අරමුදල අතර ඇති කර ගැනීමට නියමිත බදු ගිවිසුමක් සම්බන්ධයෙන් ද සාකච්ඡා කරනු ලැබීය. ඉහත කී අයුරින් පත් කරන සාමාජිකයාට පැවරී තිබුණු කාර්යය වූයේ එම බදු ගිවිසුම පිළිබඳ සමාලෝචනය කර වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමය. මේ බව අමාත්‍යාංශයේ එවකට සිටි ලේකම්වරයා විසින් අංක 2-6/එම්පී/1/SLIIT යන දින රහිත ලිපිය මගින් තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයේ සභාපතිවරයා දැනුම්වත් කර තිබිණි.

කෙසේ වෙතත්, අවසානයේ භාරකාර මණ්ඩලය විසින් භාර අරමුදල හා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය සමග දෙවැනි ගිවිසුම අත්සන් කිරීම සඳහා ඉහත කී නියෝජිතයාටත්, වාණිජ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාටත් බලය පවරා තිබුණු අතර, 2005 නොවැම්බර් 14 වන දින මෙම නව ගිවිසුමට එළැඹීම සිදු විය.

මෙම දෙවන ගිවිසුම අනුව තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයෙහි අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ මතය අනුව තීරණය කරනු ලබන ආකාරයට ආයතනයෙහි මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කිරීමට ද, සිසුන් බඳවා ගැනීමට ද, අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සේවයේ යෙදවීමට ද, විභාග පැවැත්වීමට ද, කළමනාකරණ හා යටිතල පහසුකම් නඩත්තුව සම්බන්ධ කටයුතු කිරීමට ද, ප්‍රධාන ඉදිකිරීම්වල දී පමණක් භාර අරමුදලේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ද එකඟ වී තිබිණි.
මේ අනුව 1998 වසරේ මහපොළ භාරකාර මණ්ඩලයට අයත් ඉඩමක මහපොළ භාරකාර අරමුදලෙන් රුපියල් මිලියන 500ක් සහ මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් තවත් රුපියල් මිලියන 95ක් ද මූලිකව යොදවමින්, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට ලැබුණු ආධාර මුදල් ද යොදා ගනිමින් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ආරම්භ කළ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය පියවරෙන් පියවර 2005 වන විට පළමුව වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශයටත්, ඉන් පසුව සියල්ලන්ගෙන් ස්වාධීන බාහිර අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයකටත් අත්පත් කර දෙන්නේ සියල්ලන්ගේම ඇස්වලට වැලි ගසමිනි.

එහෙත්, සියල්ල එතැනින් අවසන් නොවීය. මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයේ සියලූ වත්කම් සමග හිමිකාරිත්වය හිටපු ඇමතිවරයෙකුගේ බෑනා කෙනකුට සින්නක්කරව පවරා දී අවසන්ය. ඒ 2017 මැයි 04 වන දින ලැබුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව 2017 ජූලි මස 06 වන දින නිකුත් කරන ලද ගැසට් පත්‍රයට අනුවය.
(ආණ්ඩුවේ දේපළක් කිසිදු අය කර ගැනීමකින් තොරව පෞද්ගලික හිමිකාරිත්වයකට පවරා දුන් අයුරුත්, ජනපති දියණිය සහ ඇමති බෑනලා ඒවාට මැදිහත් වූ අයුරුත්, එයින් කොල්ල කෑ මහජන වත්කම් ප්‍රමාණයත් ඉදිරියේදී හෙළිදරව් කෙරේ.)

චතුර දිසානායක

Previous articleසජිත්ට එරෙහිව රනිල්ගෙන් අලුත් මෙහෙයුමක්
Next articleඉතින් අපි සිටුවරුද …?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here